Vergoedingen

Voor vergoedingen voor het jaar 2024 van uw zorgverzekeraar kijk je het beste op de site van je zorgverzekeraar of je neemt contact met ze op.

De volgende prestatiecodes eordeb vergoed vanuit het lidmaatschap van BATC en VBAG:

Massagetherapie (prestatiecode 24017/24005)

Natuurgeneeskundig Consult (prestatiecode 24005) 

Reflexzonetherapie (prestatiecode 24009)

Psychosociale therapie (prestatiecode 24504).

Alle overige prestatiecodes komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Je hebt geen doorverwijzing van de huisarts nodig en bovendien komen de vergoedingen uit de aanvullende verzekering, zodat je eigen risico hiermee niet aangesproken wordt.

Verder is het mogelijk om via PGB vanuit WMO bij jouw gemeente een begeleidingstraject te volgen waarin we samen een realistisch doel binnen een overzichtelijk periode definieren. Dit kan ambulant bij jou thuis om je leven weer op de rit te krijgen. 

Het is natuurlijk fijn als je mijn werk vergoed krijgt, zelf hanteer ik in mijn leven de leuze:

Investeren in jezelf is de beste belegging die je kunt doen!

 

Zijn er vragen, stel ze gerust..

 

naam: Praktijk Lichtpunt, Waspik. Geregistreerd in het AGB-register van Vektis

natuurgeneeskundige: Ellen Verschure (gebdt 2-3-1967)

praktijkcode : 90-55932

VBAGnr : 21605007

BATCnr : BR-03294

RBCZ nr : 912187

Klacht- en tuchtrechtnummer : KB12101446

BTW-identificatie nr: NL001787359B31

 

PRICACYVERKLARING

 

P.C.M. Verschure van Praktijk Lichtpunt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) vanaf 25 mei 2018 stelt.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. (Wgbo? Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

* zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

* Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang in uw dossier.

 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medische beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

*Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, wat tot op heden niet van toepassing is.

* Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

U heeft ten alle tijden recht tot inzage in uw cliëntendossier.

U heeft ten alle tijden het recht uw gegevens te laten verwijderen.

De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

* Uw naam, adres en woonplaats.

* Uw klantnummer en?of uw geboortedatum.

* Verzekering en/of polisnummer.

* De datum van de behandeling.

* Een korte omschrijving van de behandeling.

* Prestatiecode.

* De kosten van het consult.

 

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met het betrekken tot het verwerken van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

 

* Google

* Balansa, Oosterhout /  boekhouder

* Moneybird Webbeheerder

* Mijn bedrijf online, Oosterhout IT specialist

 

 

 

COOKIE POLICY

 

Wat zijn cookies?

De website van Moneybird maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers teruggestuurd worden.

 

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie ben je herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daarvoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsten van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaard en dus een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via instellingen van uw browser.

 

Google analistics cookies

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analystics” dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zicht te houden aan de Save Harbour principles en is aangesloten bij het Safe Harbour- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat  er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Cookies Social Media

Dit is niet van toepassing op Praktijk Lichtpunt, daar dit niet ingezet wordt.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. De website www.praktijklichtpunt.com  heeft m.i. weinig of niet te maken met cookies.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-12-2023.

Praktijk Lichtpunt kan deze pricacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

Voor een eerste afspraak is het gewenst om het intakeformulier ingevuld mee te brengen. Bij het eerste consult dien je je identiteitsbewijs te laten zien. Stuur even een mail, dan stuur ik jou het bestandje toe zodat je het ingevuld mee kan nemen of door kan mailen.

Klacht- en tuchtrecht

Als BATC / VBAG-geregistreerd natuurgeneeskundig therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS zijn goedgekeurd. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register.

Onderstaand ziet u de route die cliënten kunnen bewandelen bij klachten, geschillen of als er vragen zijn.

Onafhankelijke Klachtenfuncionaris (via Quasir)

Wanneer klachtenfunctionaris

Bij klachten welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

Mogelijke maatregel(en)De klachtenfunctionaris kan geen maatregel opleggen, maar helpt de cliënt zowel om de klacht te formuleren als bij de bespreking met de betreffende therapeut.

• Indien u een klacht heeft, probeer dit dan altijd eerst met de betreffende therapeut te bespreken. Mogelijk komt u hier samen al uit.

• Mocht dit gesprek niet hebben opgeleverd wat u wenst, of is een dergelijk gesprek om motiverende redenen niet (meer) mogelijk, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

• Deze klachtenfunctionaris zal u helpen om uw klacht goed te formuleren en vervolgens in gesprek te gaan met de betreffende therapeut.

Geschilleninstantie (via verschilleninstantie Zorggeschil)

Wanneer Geschillencommissie

Indien uw klacht naar uw mening niet is opgelost na bemiddeling van de klachtenfunctionaris.

Mogelijke maatregelen

De geschillencommissie welke belast is met de zaak geeft een bindend advies, wat inhoud dat de uitspraak daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. Dit kan variëren van verplichte continuering van de behandeling tot een schadevergoeding.

• Blijkt de klachtenfunctionaris niet voldoende te zijn geweest en/of blijft u van mening dat de therapeut fouten heeft gemaakt, dan zal de klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil neer te leggen.

• Zorggeschil is een onafhankelijke geschilleninstantie welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.

• De geschillencommissie heeft als voorzitter altijd een erkend jurist.

• Iedere therapeut van de BATC /VBAG valt overigens tevens onder het toezicht van IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg)